Skip to content

un model innovador

que transforma realitats
...

superació + esforç

Oferta formativa

El punt de partida de cada jove que s’incorpora a Noima és diferent.

Per aquest motiu, oferim un acompanyament socioeducatiu continuat, que ens permet identificar i atendre les necessitats de l’alumnat, que té entre 16 i 24 anys. Definim itineraris flexibles que donin resposta a un pla de treball individualitzat, que inicia i finalitza en funció de les seves necessitats i el procés personal.

Activació

Programes de preparació i definició del projecte de cada jove.

Aprenent

Formació inicial en un sector professional.

Amb empreses
Formació professional inicial
A centres educatius

Tecnificació

Formació qualificada en un sector específic d’interès del jove.

Certificats professionalitat nivell 1
A Noima
Amb empreses
Formació Dual
Amb empreses

Competències complementàries

Espai de capacitació, dinamització i participació.

Competències digitals
Teràpia a través de la natura
Mentoria
* Es mostren en color viu els programes actius i en color apagat la projecció d’activitat de Noima a mig termini.

Col·labora

L’Escola Noima de la Garrotxa és possible gràcies a la implicació de persones i organitzacions compromeses amb la transformació social.

Programa d’acollida i arrelament al territori

Programa dirigit a joves nouvinguts a la Garrotxa que no disposen de la competència lingüística necessària per a poder iniciar un itinerari formatiu.

El projecte vincula l’aprenentatge de la llengua catalana amb el coneixement de l’entorn i la participació en el teixit social de la Garrotxa a través de diverses activitats, promovent l’arrelament al territori de l’alumnat.

El recurs pretén afavorir l’accés als diferents itineraris formatiu disponibles a la comarca i ser un punt de referència i suport per a joves.

Formació que ofereix
 • Competència lingüística en llengua catalana.
 • Competències TIC.
 • Competències transversals.
 • Coneixement de l’entorn.
Edat

Entre 16 i 18 anys.

Programa d’activació sociolaboral

Projecte formatiu que busca dotar d’eines i suport al jovent que està desvinculat del sistema formatiu i que tenen voluntat de revertir aquesta situació.

El projecte es vertebra al voltant d’una formació pràctica i una intervenció d’aprenentatge i servei on aplicar els aprenentatges realitzats. La formació inclou activitats per a treballar aspectes instrumentals, activitats TIC i orientació per a definir l’itinerari formatiu posterior.

Formació que ofereix
 • Primer contacte amb tasques d’oficis de manteniment i rehabilitació d’espais (electricitat, fusteria, pintura, paleteria, llauneria,…).
 • Coneixements bàsics d’atenció a persones (monitoratge, cura d’infants de gent gran,…).
Edat

Entre 16 i 19 anys.

Programa de formació a mida

Formació d’aprenent en empreses de la comarca de diversos sectors professionals, amb l’objectiu de generar un primer contacte amb el mercat de treball i guanyar experiència professional vinculada amb l’itinerari formatiu escollit.

Formació que ofereix
 • Formació professional inicial.
 • Coneixement del mercat de treball.
 • Competències transversals.
 • Pràctiques amb empresa.
 • Seguiment post inserció.
Edat

Entre 16 i 18 anys.

Projecte de prevenció de l’abandonament prematur del sistema educatiu

Projecte dirigit a alumnat de cicles de grau mig amb pronòstic d’abandonament prematur dels sistema educatiu que prèviament hagi estat identificat i seleccionat pel centre educatiu d’origen.

Té per objectiu enfortir el vincle del jovent amb el seu itinerari formatiu per a evitar ruptures i abandonaments prematurs i es treballa de manera conjunta amb els centres educatius.

Formació que ofereix
 • Orientació a programes formatius i laborals.
 • Desenvolupament de competències: espai de reforç educatiu.
 • Empoderament: vinculació a l’escola, motivació i compromís amb l’itinerari formatiu.
 • Vinculació al territori: lleure i oci a través de les noves tecnologies i el contacte amb la natura com a principals metodologies.
Edat

A partir de 16 anys.

Programa de participació comunitària

Programa transversal amb mirada 360º dirigit a tots els participants dels diferents programes i activitats de l’escola.

Es treballa l’arrelament i sentit de pertinença a la comunitat a partir de la coordinació i dinamització d’activitats amb altres entitats o agents del territori.

Edat

Entre 16 i 24 anys.