Omet al contingut

La Fageda i el jovent

La Fageda Fundació és un projecte social que té per missió millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones en situació de vulnerabilitat a la Garrotxa, mitjançant un treball productiu digne.

Al 2012, arrel de la identificació de noves necessitats a la comarca, ampliem i evolucionem el projecte social oferint noves respostes a joves que han quedat exclosos del sistema eduactiu i/o formatiu. Així comença el camí que ens porta cap a Noima, l’Escola de Noves Oprtunitats de la Garrotxa.

0
Persones ocupades
0

persones contractades a la Fageda Fundació

0

amb necessitat de suport

0

amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental

0

en risc d’exclusió social

0

persones a l’empresa ordinària amb suport de la Fageda Fundació

0

persones ateses en projectes ocupacionals

0
Persones acollides en habitatge de suport

L’expertesa de 40 anys d’acompanyament a persones en situació vulnerable, al servei del jovent que més ho necessita.

Col·labora

L’Escola Noima de la Garrotxa és possible gràcies a la implicació de persones i organitzacions compromeses amb la transformació social.

2012

Resposta al jovent

Incorporació del col·lectiu de joves a La Fageda.

2018

Detecció de necessitats

Anàlisi de les necessitats del jovent amb diferents agents socials a Social Lab.

2019

Inserció laboral

Creació de l’empresa d’inserció el Faig de la Fageda, amb l’objectiu d’oferir un itinerari laboral a persones en situació de risc d’exclusió.

01/2022

Activació de Noima

Inici del programa d’Alfabetització i arrelament al territori.

03/2022

Incorporació d'experiències laborals

Inici del programa Formació a mida.

04/2022

Orientació i acompanyament

Inici del programa d’Activació Sociolaboral.

05/2022

La Providència, casa nostra

Cessió de l’edifici La Providència d’Olot a Fageda Fundació, l’espai que acull NOIMA.

06/2022

Enfortir el vincle i el gust per aprendre

Inici del programa de Prevenció de l’abandonament prematur del sistema educatiu.

07/2023

147 joves acompanyats

L'edició del primer curs complet de l'escola acull el doble d'alumnes que l'any anterior.