Omet al contingut

Avís legal

LA FAGEDA, com a responsable del present lloc web, posa a disposició de tots els usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

LA FAGEDA es compromet a processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

1. DADES DE LA FAGEDA

LA FAGEDA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: LA FAGEDA FUNDACIÓ.
  • El seu nom comercial és: LA FAGEDA.
  • El seu CIF és: G17808247.
  • El seu domicili social està en: MAS ELS CASALS S/N – 17811 SANTA PAU – GIRONA (ESPANYA).
  • Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2032.

2. OBJECTE

L’objecte d’aquesta pàgina web és oferir informació sobre LA FAGEDA, comprenent la seva ubicació i contacte, els serveis que ofereix la companyia,  així com informació sobre les aparicions en els mitjans de comunicació.

L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per part de l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, el sotmetiment i acceptació del present Avís Legal.

LA FAGEDA es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, les condicions d’ús. Cada vegada que utilitzi la pàgina web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment, per això es recomana que l’Usuari les llegeixi detingudament cada vegada que entri en la pàgina web.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent LA FAGEDA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

3. RESPONSABILITAT

Qualsevol informació que es trobi publicada en el present lloc web pot no ser del tot precisa o no estar totalment actualitzada. És per això pel que LA FAGEDA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’integritat, actualització o precisió de les dades i informacions contingudes en les diferents pàgines que formen part del present lloc web.

Tant les opinions públiques com les contestacions a consultes públiques i casos pràctics publicats en el present lloc web, o en qualsevol altre lloc web dependent o relacionat amb aquest, tindran el caràcter d’opinió personals de l’autor d’aquestes. En cap cas es considerarà un servei o una opinió legal, tret que s’indiqui expressament el contrari.

LA FAGEDA no es responsabilitza de les decisions adoptades pels usuaris del lloc web així com de les opinions i respostes formulades pels diferents professionals que conformen el seu equip.

Els continguts de la pàgina web tenen com a única finalitat la d’informar l’Usuari sobre els serveis oferts per LA FAGEDA FUNDACIÓ.

LA FAGEDA FUNDACIÓ rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Així doncs, LA FAGEDA FUNDACIÓ no garanteix la continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com que es trobi en tot moment operativa i disponible.

LA FAGEDA FUNDACIÓ no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la pàgina.

LA FAGEDA FUNDACIÓ, per tant, informa que l’accés a la present pàgina web no implica l’obligació per part de LA FAGEDA FUNDACIÓ de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels continguts subministrats a través d’aquesta.

LA FAGEDA FUNDACIÓ ha adoptat polítiques relació amb la seguretat de la present pàgina web. Tot i així, LA FAGEDA FUNDACIÓ no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Portal, o per qualsevol altre mal derivat d’aquesta navegació.

4. ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de:

  • Distribuir, copiar, modificar o reproduir els continguts presents a la pàgina web a excepció dels casos autoritzats en la llei o expressament consentits per LA FAGEDA o, en el seu cas, per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació.
  • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA FAGEDA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA FAGEDA presta els seus serveis.
  • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
  • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA FAGEDA o de tercers i, si escau, extreure informació.

Els continguts i serveis presentats en la pàgina tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa LA FAGEDA. L’Usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat.

LA FAGEDA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

LA FAGEDA, encara que ha disposat mesures d’antimalware, no pot garantir l’absència de virus o altres components nocius en la pàgina o en els serveis que l’allotgen.

Així doncs,  LA FAGEDA no respondrà de les incidències en el servei, degudes a una actuació dolosa o culposa de l’usuari que estigui accedint o navegant en aquest moment.

En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’Usuari quan aquest accedeixi a la pàgina o la utilitzi.

Queda prohibit enviar o transmetre, mitjançant la present pàgina web, qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtic, o missatges que puguin afectar o violar els drets de LA FAGEDA o de tercers.

LA FAGEDA no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’Usuari perquè aquest hagi usat de manera indeguda o negligent la pàgina web.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

De forma no limitativa i sense exclusió, tots els continguts que conformen la present pàgina web són propietat de LA FAGEDA o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals vigents.

Atès que els Continguts (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) del present Portal estan protegits per copyright i marca registrada, l’ús no autoritzat de qualsevol Contingut inclòs en el Portal pot incomplir el copyright, la marca registrada o altres drets de propietat industrial i intel·lectual protegits per la llei aplicable. La recopilació (entenent-se com a tal l’obtenció, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de LA FAGEDA, i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

El disseny i la programació de la pàgina web han estat realitzats per Neorg.

L’accés a la present pàgina web no implicarà, en cap cas, cap renuncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL

Les referències a noms i marques comercials o registrades, així com els logotips o altres signes distintius present en aquesta pàgina web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Qualsevol usuari que, mitjançant una connexió i dispositius propis navegui sobre la present pàgina web, quedarà subjecte a l’obligació d’usar els serveis de manera diligent, correcta i licita.

Queda totalment prohibida la reproducció, la distribució, la reutilització i l’explotació, així com la transmissió o descàrrega mitjançant qualsevol mitjà. Es prohibeix també la còpia, l’ús per a modificació y/o duplicació, venda, revenda, i altres formes d’explotació amb finalitats comercials o d’altres finalitats.

Així doncs, queda prohibit reproduir, difondre, transformar, transmetre per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els Continguts o advertiments d’aquest Portal sense la prèvia autorització escrita de LA FAGEDA.

Per tant, l’usuari es compromet a no realitzar, sota cap circumstancia, qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dels drets aquí nomenats de propietat intel·lectual o industrial que pertanyen a LA FAGEDA o a tercers presents en la pàgina web.

Qualsevol ús sobre el contingut d’aquesta web amb finalitats comercials queden prohibides. En particular queda terminantment prohibida qualsevol classe d’utilització de les imatges contingudes en aquest lloc, sense consentiment exprés de LA FAGEDA.

Els usuaris que vulguin expressar possibles reclamacions derivades d’incompliments dels drets de propietat Intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels serveis oferts mitjançant aquesta pàgina web, hauran d’adreçar-se a la següent direcció de correu electrònic: privacitat@fageda.com

7. ENLLAÇOS

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (“enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per LA FAGEDA, havent d’establir-se l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

Tots els enllaços a pàgines web externes (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a la disposició de l’Usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

LA FAGEDA no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web externes. En cas que l’usuari detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a privacitat@fageda.comamb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.

Tots els enllaços facilitats en aquest lloc web són oferts a l’usuari com a referències informatives, sense realització prèvia d’una valoració sobre els continguts, serveis o productes oferts.

8. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

LA FAGEDA considera fonamental la privacitat de les dades dels usuaris i, és per això pel que aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.

Per a obtenir més informació, consulti la nostra Política de Privacitat

9. DURADA I MODIFICACIÓ

LA FAGEDA tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent,

A demés, LA FAGEDA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquesta pàgina Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’Usuari.

10. DENÚNCIA D’IRREGULARITATS

Per a la denúncia d’irregularitats respecte del compliment del present Avís Legal o qualsevol normativa aplicable es posa a disposició de l’usuari la següent adreça de correu electrònic: privacitat@fageda.com

I si ho prefereix a:

MAS ELS CASALS S/N – 17811 SANTA PAU – GIRONA (ESPANYA).

11. POLÍTICA DE COOKIES

L’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com a cookies o tecnologies similars, a través de la pàgina web de LA FAGEDA es regirà pel que s’estableix en la Política de Cookies , accessible en tot moment des de la pàgina web, sent part integrant del present Avís Legal.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Els presents termes es regeixen per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.