Omet al contingut

potenciar

les capacitats
del jovent
...

superació + esforç

Treballem perquè joves que es troben fora del sistema educatiu recuperin el gust per aprendre i retornin a la formació reglada o s’incorporin al món laboral.

Per fer-ho, apostem per implicar el jovent en el seu procés educatiu, per tal que reconnectin amb les seves capacitats i puguin dibuixar el seu projecte de vida.

2022
0
Joves
2023
0
Joves
2024
0
Joves
0

programa d’alfabetització i arrelament al territori

0

programa de formació a mida.

0

programa d’activació sociolaboral.

0

programa de prevenció de l’abandonament prematur sistema educatiu.

Els programes de noves oportunitats són fonamentals per garantir un sistema educatiu just i equitatiu capaç de combatre l’exclusió educativa, el fracàs i l’abandonament escolar.

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), 2017

Equip

Som un equip de persones expertes en l’educació, el treball social i la psicologia amb el suport dels professionals de la Fageda.

Xarxa al territori

Una Garrotxa activa i en xarxa per impulsar les oportunitats del jovent.

La Fageda i el jovent

La Fageda Fundació és un projecte social que té per missió millorar la qualitat de vida.

Transparència

Compartim la informació i la documentació que avala l’activitat de l’entitat.

Col·labora

L’Escola Noima de la Garrotxa és possible gràcies a la implicació de persones i organitzacions compromeses amb la transformació social.